]]>

TERMENI ŞI CONDIŢII

Toate serviciile oferite de site-ul www.avia.md sunt furnizate de către societatea cu răspundere limitată "Solei-Turism", în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

SRL "Solei-Turism", înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova, certificatul de înregistrare: MD-0013776 din 09.02.2001. Numărul de identificare de stat - codul fiscal (IDNO) 1002600019715.

Din anul 2001, "Solei-Turism" SRL este o agenție de turism licențiată si un tour-operator.
Din anul 2002, "Solei-Turism" SRL este o agenţie acreditată IATA, ceea ce-i permite să vândă bilete de avion aproape în toate direcțiile ale tuturor companiilor aeriene din lume la un preț stabilit de însăși compania aeriană.

Serviciile de vînzare a biletelor de avion sunt furnizate de compania "Solei-Turism" SRL pe baza legislaţiei existente a Republicii Moldova şi a regulamentelor interne ale companiei, inclusiv: