]]>

Carduri bancare acceptate Acceptam plata cu urmatoarele carduri de credit: Visa si MasterCard.
 
 
1. Metode de plată
 1.1. Plata la distanţă, pe baza unei confirmări emise prin fax sau e-mail. Pentru plăţile la distanţă cu cardul de credit trebuie să completați un formular standard de autorizare şi să ne trimiteţi  prin fax acest formular cu semnătura proprietarului, si cu o copie a ambelor părţi ale cardului.
 1.2. Plata on-line  pe site-ul AVIA.MD. Plata serviciilor cu autorizarea cardului de credit prin intermediul Internetului are loc printr-un un centru de prelucrare al băncii SA "Victoriabank", Chișinău, Republica Moldova cu utilizarea cardurilor de credit bancare a următoarelor sisteme de plată: VISA(Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum) si MasterCard (MasterCard Mass,MasterSardGold, MasterCard Platinum)
 
 2. Transferul de date
 2.1. Pentru a plăti, va trebui să oferiți datele cardului d-voastră de credit. Transmiterea acestor informaţii se desfășoară în conformitate cu toate măsurile de securitate necesare si conform legislatie Republicii Moldova privid protectia datelor personale. Datele vor fi transmise DOAR pe serverul de autorizare a bancii pe un canal securizat (Protocolul SSL 3.0).Informaţiile transmise sunt criptate şi stocate DOAR pe un server specializat al sistemului de plată.
 
 3. Descrierea procesului de plată on-line pe site-ul AVIA.MD
 
 3.1. Atunci când alegeţi o formă de plată on-line cu ajutorul  cardului de credit pe site-ul  AVIA.MD. procesul de plată pentru biletul de avion are loc imediat după înregistrarea acestuia. După  alegerea biletelor de avion și înregistrarea acestora, mergeţi neapărat să-l achitați, în acelaşi timp pagina site-ului ce vă pune la dispoziție un formular pentru a introduce datele de card, este o pagină securizată a serverului de autorizare al băncii, şi pe ea vi se va solicita să introduceţi datele cardului de credit, și să inițiați autorizaţia acestuia.
 
3.2. După aceasta sistemul vă va informa cu privire la rezultatele de autorizare. În cazul confirmării autorizaţiei, pe card va fi blocată  suma corespunzătoare costului comenzii de bilet. Decontarea fondurilor bănești de pe cardul de credit  va avea loc doar la eliberarea biletului de avion.
 
3.3. În cazul refuzului de autorizare a cardului de către  centrul de procesare al băncii, vă recomandăm să folosiţi alte mijloace de plată disponibile, coordonînd aceasta  cu operatorul nostru.
 
4.  Comenzi anulate
 4.1. La refuzul  serviciilor achiziţionate fondurile bănești se restituie  numai pe cardul cu care comenzile au fost  plătite, în conformitate cu normele de serviciu. Luați legatura cu agentul nostru de vânzari de bilete, pentru a clarifica procedura de rambursare a banilor, în caz de anulare a comenzii.
 
 
5. Limite
5.1. Dacă  titularul cardului însuşi nu se foloseşte de serviciile comandate (de exemplu, atunci când biletul este rezervat nu pe numele său), atunci noi vom  fi obligați să solicităm titularului cardului să completeze o scrisoare de autorizare, împreună cu o copie a cardului și să o trimită prin fax la biroul companiei. În caz contrar, plata on-line va fi refuzată şi suma blocată va fi rambursată pe card.
 
Securizarea informaţiilor despre titularul cardului de credit atunci cînd are loc plata pentru biletele de avion de pe site-ul AVIA.MD
 
Atunci cînd plătim comanda cu cardul bancar,  nici o informaţie despre numărul, data de expirare sau alţi parametri ai cardului, cu excepţia numelui titularului de card nu sunt transmise sau stocate pe site-ul AVIA.MD.
 
2. Întregul procesul de autorizare şi de transfer de fonduri bănești de pe cardul utilizatorului este realizat de către acesta printr-o conexiune sigură pe serverul operatorului de prelucrare şi de dobândire, licențiat de către sistemele de plată internaționale Visa International si MasterCard pentru a efectua acest tip de muncă. Pentru site-ul  AVIA.MD  prelucrarea şi dobîndirea sunt efectuate de către SA "Victoriabank", Chisinau, Republica Moldova.
 
3. Nici  software-ul site-ului AVIA.MD, nici angajaţii companiei nu păstrează date privind cardurile bancare ale utilizatorilor, folosite de către ei pentru a plăti serviciile site-ului  AVIA.MD, în formă digitală sau pe suporturi electronice.
 
Prevenirea fraudelor cu cardurile bancare
 
Pentru a preveni fraudele cu carduri bancare (fraud control ), în special, în caz de necorespundere a numelui titularului de card şi și a unuia dintre pasageri (utilizatorilor de servicii la cerere), site-ul AVIA.MD are dreptul de a solicita prin fax sau e-mail o copie a cardului bancar cu semnătura olografă a proprietarului.
 
2.  Dacă modificaţi costul comenzii sau  achiziţionării serviciilor suplimentare, după o autorizare de plată electronică de succes cu cardul de credit, suma corespunzătoare este reţinută de pe cardul plătitorului cu acordul acestuia şi pe baza plății autorizate de către acesta în prealabil pentru comanda dată.